Bestuur ZVG

Voorzitter
Johnny Wijnbelt
06-20040434
info@zvgorkum.nl

Secretaris
Christiaan Perrier

Penningmeester
Mohamed Boukrouche
06-24850418

Overige zaken
Kamal Ettaoufiki

Sponsorcommissie
Kamal Ettaoufiki
Johnny Wijnbelt